Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Szukaj

Historia

 

WODOCIĄGI

Wodociąg miejski w Ostrzeszowie został wybudowany w okresie od 1914 do 1918 roku. Orzeczenie hydrogeologiczne dla pierwotnego ujęcia wody zlokalizowanego w północno-zachodniej części miasta zostało opracowane w 1913 r. przez geologa inżyniera Rosenguista z Wrocławia.

Ujecie wody stanowiły trzy studnie głębinowe, czerpiące wodę z poziomów wodonośnych zalegających na głębokościach od 27.50 m do 67.50 m, stanowiących utwory czwartorzędowe.

Eksploatacja wodociągów rozpoczęła się od roku 1918 poprzez funkcjonowanie pompowni wody przy ulicy Cichej, której pierwotne wyposażenie stanowiły dwie pompy tłokowe z motorami spalinowymi firmy Deutz, magistrala wodociągowa 175 mm o długości 1,1 km doprowadzająca wodę do śródmieścia, sieci rozdzielcze od 80 mm do 150 mm oraz wieża ciśnień pobudowana na rzędnej 212 m n.p.m. wraz ze zbiornikiem wieżowym o pojemności 250 m³, wznoszącym się nad terenem 35 m. Takie położenie zbiornika zapewniało miastu wymagane ciśnienie wody. Produkcja wody w okresie międzywojennym wynosiła od 40000 m³ do 70000 m³ rocznie a zdolność produkcyjna wodociągu do roku 1965 zaspokajała pobór wody.

W latach 70-tych ubiegłego wieku z uwagi na rozwój zakładów przemysłowych i budownictwa mieszkaniowego nastąpiło zwiększenie zapotrzebowania na wodę. Przystąpiono do modernizacji wodociągu poprzez wykonanie nowych studni głębinowych, dotychczasowe pompy spalinowe zastąpiono pompami głębinowymi, oznaczono strefy sanitarne ujęcia.

Również w tym okresie przystąpiono do prac geologicznych w wyniku których po 10 - latach poszukiwań znaleziono i udokumentowano duże zasoby wody we wsi Szklarka Myślniewska i Bledzianów.

W latach 80-tych ubiegłego wieku wybudowano we wsi Olszyna dwa zbiorniki wody o pojemności 2000m ³ oraz podłączono wodociąg wiejski we wsi Rogaszyce do miasta Ostrzeszowa.

W latach 90 - tych ubiegłego wieku wybudowano rurociąg tranzytowy wody o długości 10 km łącząc trzy nowe studnie głębinowe we wsi Szklarka Myślniewska z węzłem wodociągowym miasta Ostrzeszowa oraz z pompownię wody II stopnia i zbiornik wody o pojemności 500 m³ we wsi Rojów.

Z uwagi na zapotrzebowanie wody przez mieszkańców gminy Ostrzeszów nastąpiła dynamiczna budowa sieci wodociągowych na terenie wsi, które zostały w całości zwodociągowane. W roku 2005 w celu poprawy jakości wody została wybudowana w we wsi Szklarka Myślniewska w pełni zautomatyzowana stacja uzdatniania wody o wydajności 200 m³/h wraz ze zbiornikami wody o pojemności 500 m³ oraz włączono do sieci dwie nowe studnie głębinowe. Wybudowano również dwie lokalne pompownie wody w Ostrzeszowie oraz jedną na ujęciu wody "Potaśnia" celem uzyskania odpowiedniego ciśnienia wody. Zdolność produkcyjna czynnych urządzeń wodociągowych w pełni zaspokaja potrzeby miasta i gminy Ostrzeszów, a występujące rezerwy tej produkcji pozwalają na odsprzedaż wody dla potrzeb gmin przyległych. Obecnie dobowa zdolność produkcyjna wody wynosi 7600 m ³ w tym wody uzdatnionej 4000 m3, długość magistral przesyłowych 20 km, długość sieci wodociągowych na terenie miasta i gminy Ostrzeszów wynosi 247 km w tym na terenach wiejskich 172,4km i przyłączy wodociągowych 115 km, 13 czynnych studni głębinowych stanowi 3 ujęcia wody zlokalizowane przy ul. Cichej w Ostrzeszowie, "Olszyce" w Szklarce Myślniewskiej i we wsi Potaśnia. Produkcja wody za rok 2007 wyniosła 1140900 m³. Sprzedaż wody gospodarstwom domowym i indywidualnym gospodarstwom rolnym 723100 m3, na cele produkcyjne 63600 m3 i pozostałe cele 196300 m3

Woda jest dostarczana dla około 26000 mieszkańców. Woda pobrana z ujęcia "Cicha" wynosiła 301400 m3 a z ujęć pozostałych 839500 m3.

W okresie międzywojennym ubiegłego wieku wodociągi funkcjonowały w strukturze Miejskich Zakładów Kanalizacji, Wodociągów i Gazowni. Działania wojenne nie spowodowały zniszczeń infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, dlatego już 5 lutego 1945 r. powołano Miejski Zakład Gazowni, Wodociągów i Kanalizacji. W roku 1952 na jego bazie utworzono Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. Z dniem 1 stycznia 1975 r. w związku z poszerzeniem zakresu terytorialnego jego działalności, przedsiębiorstwo przyjęło nazwę Państwowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ostrzeszowie. W wyniku reorganizacji gospodarki komunalnej w województwie kaliskim z dniem 1 maja 1976 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji wszedł w skład Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Kaliszu, który swoją działalnością obejmował miasta: Ostrzeszów, Wieruszów, Kępno, Syców, Międzybórz, Mikstat i Grabów. W wyniku kolejnej reorganizacji powołano z dniem 1 lipca 1982 r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ostrzeszowie, posiadające osobowość prawną.

Powstałe wielobranżowe przedsiębiorstwo o strukturze wielozakładowej swoją działalnością obejmował teren miasta i gminy Ostrzeszów, Mikstat, Grabów oraz gminy Kobyla Góra, Doruchów, Czajków i Kraszewice.

W wyniku likwidacji tegoż przedsiębiorstwa w roku 1998 powstają Wodociągi Ostrzeszowskie Sp. z o.o. w Ostrzeszowie, które w swojej podstawowej działalności świadczą usługi w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Ostrzeszów.

 

 KANALIZACJA

Sieć kanalizacyjną w śródmieściu zaprojektował miejscowy budowniczy Maks Paetzold, a wykonała ją w latach 1910-1911 firma W.Hoffmanna z Poznania

 

Pogotowie Wod-Kan: (62) 730 04 71, 994
Wodociągi Ostrzeszowskie
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
Wodociągi Ostrzeszowskie Sp. z o.o., Kościuszki 19b, 63-500 Ostrzeszów
tel.: 062 732 08 80, fax: 062 732 08 81, email: biuro@wodociagiostrzeszowskie.pl
NIP: 514-01-29-914
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - FSI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x